DOZOWANIE BENTONITU I INNYCH KOMPONENTÓW

Układ służy do precyzyjnego dozowania komponentów sypkich w odlewniczych procesach technologicznych. Wydajność układu można regulować w bardzo szerokich granicach w zależności od potrzeb procesu technologicznego.

odlew4_mpxyvk

Odlewnictwo