Udział w Konferencji Blockchain – Przemysł 4.0 – Gliwice, 23.05.2019r

Udział w Konferencji Blockchain – Przemysł 4.0 – Gliwice, 23.05.2019r., organizowanej przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach oraz Politechnikę Śląską.