Transport Wysokociśnieniowy

Podajnik komorowy spełnia funkcje urządzenia nadawczego w transporcie pneumatycznym różnorodnych materiałów sypkich o wielkości nie przekraczających 0,20 średnicy rurociągu transportowego i temperaturze do 200 oC na odległość do 2-3 km, w zależności od rodzaju materiału i trasy transportu.

Dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego:

  • Podajnik komorowy POLKO serii PK – 700
  • Podajnik komorowy POLKO serii PK – 900
  • Podajnik komorowy POLKO serii PK – 1200
  • Podajnik komorowy POLKO serii PK – 1500

Dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego:

  • GM – 196/95 dla podajnika komorowego typu PK – 900
  • GM – 197/95 dla podajnika komorowego typu PK – 1200
Podajnik komorowy

Podajnik komorowy

 

Podajnik komorowy na układzie wagowym

Podajnik komorowy na układzie wagowym

Transport pneumtyczny odprowadzenie popiołu z elektrofiltru

Transport pneumtyczny odprowadzenie popiołu z elektrofiltru

Transport pneumatyczny kawy

Transport pneumatyczny kawy

 

Rzut ekranu z układu odpopielania elektrofiltrów

Rzut ekranu z układu odpopielania elektrofiltrów

 

Wykonanie i badania techniczne zgodne są z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz normami PN.

 

Ciśnienie robocze0,35-0,8 MPa
Wydajność eksploatacyjnado 30 Mg/h
Sterowaniepneumatyczno-elektryczne w cyklu automatycznym lub ręcznym
Przykładowa charakterystyka techniczna:
Ciśnienie powietrza do sterowaniamin 0,5 MPa