Przemysł chemiczny

Zachem

Instalacja transportu pneumatycznego kredy objęła wdrożenie:

Mikrosfera

Innowacyjna linia rozładunku mikrosfery wraz z układem przesiewania i pakowania składa się z:układu do rozładunku mikrosfery z worków typu big bag układu przesiewania mikrosfery, układu paczkowania poszczególnych frakcji mikrosfery.