Mikrosfera

Innowacyjna linia rozładunku mikrosfery wraz z układem przesiewania i pakowania składa się z:układu do rozładunku mikrosfery z worków typu big bag układu przesiewania mikrosfery, układu paczkowania poszczególnych frakcji mikrosfery.
Głównym zadaniem przedmiotowej linii będzie separacja mikrosfery na następujące frakcje:

  1. frakcja I o granulacji 500 µm,
  2. frakcja II o granulacji 300 µm,
  3. frakcja III o granulacji do 150 µm,
  4. ewentualne nadziarno o frakcji powyżej 500 µm.
Parametry pracy instalacji:
Wydajność instalacjido 6 Mg/h
Mediummikrosfera
Ciężar nasypowy0,38 ÷ 0,42 Mg/m3
Wilgotnośćdo 2%

Układ do rozładunku mikrosfery z worków typu big bag składa się ze stacji rozładowczej big bagów oraz systemu transportu pneumatycznego niskociśnieniowego. Worki typu big bag dowożone są wózkiem widłowym do stacji rozładunku big bagów. Rozładowywana mikrosfera opróżniana z big bagów transportowana jest pneumatycznie rurociągiem do zbiornika buforowego posadowionego na konstrukcji nośnej nad przesiewaczem wibracyjnym. System transportu pneumatycznego zasilany jest sprężonym powietrzem wytworzonym przez dmuchawę Rootsa.

 

rozładunek

rozładunek

Układ przesiewania mikrosfery składa się z dozownika celkowego, który dozuje mikrosferę zgromadzoną w zbiorniku buforowy z wymaganą wydajnością do przesiewacza. W przesiewaczu następuje separacja mikrosfery na wymagane trzy frakcje. Poszczególne oddzielone frakcje przesypują się grawitacyjnie do zbiorników odbiorczych z których przesypują się grawitacyjnie do układu paczkowania mikrosfery.

Układ paczkowania mikrosfery składa się z trzech niezależnych modułów pakujących poszczególne frakcje mikrosfery w worki otwarte oraz big bag. Poszczególny moduł pakujący składa się z zbiornika wagowego odważającego pakowane porcje oraz z wagi platformowej odważającej pakowaną mikrosferę do big bagów.

przesiewanie

przesiewanie

paczkowanie

paczkowanie