Górnicze Urządzenie Pyłowe

Górnicze Urządzenie Pyłowe (GUP) Systemu POLKO do opylania pyłem kamiennym ociosów wyrobisk górniczych.

Paremetry techniczno-eksploatacyjne:

  • zasilanie sprężonym powietrzem 0,2-0,5MPa
  • wydajność 6,0Mg/h
  • odległość transportowa ok. 1000m
  • objętość podajnika komorowego 0,25-0,4m3

 

Górnicze Urządzenie Pyłowe 1

Górnicze Urządzenie Pyłowe

Górnicze Urządzenie Pyłowe

Górnicze Urządzenie Pyłowe

Górnicze Urządzenie Pyłowe (GUP) Systemu POLKO posiada wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.