Linia dozowania do pojemników plastikowych

Linia zbudowana jest z 8 stanowisk dozujących, z których każde dozuje odrębny składnik mieszanki. Dozowanie odbywa się do plastikowych wiaderek, które podawane są automatycznie poprzez zsynchronizowane taśmociągi. Wiaderka na taśmociągu głównym przesuwają się pod poszczególne stanowiska i tam odbywa się dozowanie do nich zadanych w recepturze porcji z dokładnością ok. 1%. Po wykonaniu dozowania przez wszystkie stanowiska następuje przesunięcie wiaderek. W ten sposób dane wiaderko przejeżdża pod wszystkimi stanowiskami. Możliwe jest jednoczesne wykonywanie dwóch różnych receptur dla dwóch różnych typów wiaderek. Wydajność linii wynosi ok. 100 wiaderek na godzinę.

LINIA DOZOWANIA DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH

LINIA DOZOWANIA DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH

LINIA DOZOWANIA DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH 1

LINIA DOZOWANIA DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH

LINIA DOZOWANIA DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH 2

LINIA DOZOWANIA DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH

Stanowiska zasilane są surowcem z pomieszczenia magazynowego poprzez przenośniki ślimakowe. W zależności od sposobu dostawy surowca jest on pobierany bezpośrednio z worka typu Big- Bag lub z worków papierowych poprzez układ rozworkowywacza.

Linia obsługiwana jest przez jednego operatora, który śledzi cały proces na ekranie monitora. Całość kontrolowana jest przez centralny system sterowania. Wszystkie procesy dozowania są archiwizowane na dysku komputera, i w postaci raportu są dostępne w sieci.

SCHEMAT LINII DOZOWANIA DODATKÓW CHEMICZNYCH DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH

SCHEMAT LINII DOZOWANIA DODATKÓW CHEMICZNYCH DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH