Udział w konferencji POPIOŁY Z ENERGETYKI

W dniach 21 – 23 października 2015 r. odbyła się XXII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI, którego organizatorem była Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania.

Nasza firma, jako czołowy producent Instalacji Transportu Materiałów Sypkich, również brała czynny udział w tej Konferencji.

Kooperacja Polko przygotowała oraz wygłosiła referat dotyczący Układu Pneumatycznego Dozowania Sorbentów Pylistych w Doświadczalnej Instalacji Separacji Rtęci Ze Spalin, którego autorami są:

  • Ryszard Majchrzak,
  • Damian Homa,
  • Piotr Hyba.

Dyplom0001_cnqtda Konferencja_pgknrc

Dziękujemy za uczestnictwo w Konferencji.