O firmie

Kooperacja POLKO jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w 1988 r. dla realizacji wdrożeń przemysłowych w zakresie inżynierii materiałów sypkich, a zwłaszcza technologicznych zastosowań transportu pneumatycznego.

Spółka powołana przez grono specjalistów bazujących na licznych wdrożeniach, publikacjach i patentach za cel działalności przyjęła kompleksowe rozwiązania zagadnień rozładunku, magazynowania, dystrybucji, ważenia, dozowania komponentów sypkich oraz procesów odpylania. Przedmiotem działalności spółki jest kompleksowe wdrażanie nowoczesnych technologii transportu pneumatycznego, obejmujące prace badawcze, projektowe, produkcyjne, kompletację dostaw, montaż, rozruch.

Kooperacja POLKO w zależności od technologicznych wymogów stawianych przez użytkowników indywidualnie dobiera parametry produkowanych urządzeń uwzględniając szczególnie oszczędność energii i aspekty ochrony środowiska. W razie konieczności przeprowadzane są badania z materiałami sypkimi oraz niektórymi podzespołami urządzeń na specjalnym stanowisku badawczo-pomiarowym celem optymalizacji wyznaczonych parametrów.

1. Zakład Transportu Pneumatycznego
Zakład Transportu Pneumatycznego zajmuje się opracowaniem, produkcją, dostawami, montażem, uruchomieniem i serwisem urządzeń transportu pneumatycznego dla potrzeb przemieszczania materiałów sypkich w następujących dziedzinach przemysłu:
 • energetyka – transport popiołów, odsiarczanie spalin, utylizacja produktów poreakcyjnych odsiarczania, dozowanie sorbentów, podawanie biomasy,
 • górnictwo – opylanie pyłem kamiennym ociosów wyrobisk górniczych, transport spoiw do budowy tam, pasów podsadzkowych, torkretowania, wypełniania pustek,
 • metalurgia – wdmuchiwanie proszków do ciekłego metalu, regeneracja mas formierskich, torkretowanie wykładzin pieców,
 • budownictwo – transport i magazynowanie gipsu, wapna, piasku itp. , wytwarzanie wieloskładnikowych mieszanek.
 • chemia – rozładunek, magazynowanie, zamiarowanie, dozowanie i mieszanie komponentów sypkich,
 • spożywczy – rozładunek, magazynowanie, ważenie, dozowanie i mieszanie sypkich produktów spożywczych, takich jak: kawa, cukier, zabielacz, spieniacz, mleko w proszku, łom paluszkowy itp.
 • szklarski – rozładunek, magazynowanie i dystrybucja sypkich komponentów do produkcji szkła, dobór elementów instalacji odpornych na zużycie erozyjne typu minerał – metal,
 • ochrona środowiska – opracowanie i realizacja instalacji utylizacji materiałów poprodukcyjnych z energetyki, chemii i odlewnictwa w kopalniach głębinowych. Urządzenia transportu pneumatycznego dostarczane są „pod klucz” z pełnym wyposażeniem w układy automatycznego sterowania dostosowane do współpracy z układami nadrzędnymi. Zakład ma możliwość przeprowadzenia prób transportu pneumatycznego wdrażanych materiałów na stanowisku doświadczalno-badawczym wykonanym w skali technicznej.

2. Zakład Usług Naukowo-Technicznych
Zakład Usług Naukowo-Technicznych zajmuje się:
 • realizacją, prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,
 • projektowaniem technologii utylizacji poprodukcyjnych materiałów sypkich w energetyce,
 • wykonywaniem badań nieniszczących konstrukcji betonowych,
 • realizacja specjalistycznych usług szkoleniowych,
 • wdrażaniem systemów sterowania procesów transportu pneumatycznego,
 • projektowaniem elektronicznych systemów wagowych.

3. Zakład Odlewnictwa
Zakład Odlewnictwa wykonuje:
 
 • opracowanie technologii odlewniczych ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności energii i ochrony środowiska,
 • kształtki z żeliw trudnościeralnych typu minerał – metal dla elementów narażonych na ścieranie w instalacjach transportu pneumatycznego,
 • odlewy artystyczne.

4. Zakład Automatyki i Elektroniki
Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem systemów automatyki. Nasze rozwiązania bazują na wieloletnim doświadczeniu i setkach zrealizowanych aplikacji. Wykonujemy systemy „pod klucz” począwszy od projektu, poprzez dobór aparatury, kompletacje dostaw, prefabrykację szaf sterowniczych, okablowanie na obiekcie, oprogramowanie, a skończywszy na rozruchu systemu. Nasze systemy opieramy na sterownikach programowalnych wiodący producentów takich jak: Siemens, Modicon, Ge Fanuc, Festo. Systemy wizualizacji procesu i archiwizacji danych wykonujemy w oparciu o systemy SCADA: Asix, WinCC. Szczególnie duże doświadczenie posiadamy w zakresie systemów dla magazynowania, dozowania, mieszania i pakowania materiałów sypkich.

W zakresie nowych wdrożeń współpracujemy z Jednostkami Badawczymi Politechniki Śląskiej, AGH oraz Instytutami Branżowymi. Aktualnie na podstawie opracowań i wdrożeń Kooperacji „POLKO” w przemyśle pracuje blisko 250 instalacji.