Nasze patenty

ŚWIADECTWA AUTORSKIE:

  • Urządzenie odbiorczo-nadawcze transportu pneumatycznego;
  • Urządzenie do torkretowania;
  • Podajnik komorowy transportu pneumatycznego z zaworem odcinającym wypływu materiału sypkiego;
  • Torkretnica ręczna;
  • Urządzenie do wytwarzania i transportu wielofazowych mieszanin przeciwpożarowych;
  • Urządzenie do sterowania podajnika dwukomorowego transportu pneumatycznego;
PatentyPrawa ochronne
PATENT Komora mieszania z zespołem dyszowym. PATENT Sposób i układ urządzeń do transportowania spoiw mineralnych i wytwarzania wodnych zaczynów spoiw PATENT Układ nawilżania pneumatycznie transportowanych materiałów sypkich i pylistych. PATENT Układ sterowania pneumatycznymi elektrorozdzielaczami pięciodrogowymi. Patent Układ ważący w systemie sterowania podajnika komorowego. PATENT Urządzenie do bezpyłowego przesypu materiałów sypkich
PRAWO OCHRONNE Kontener do transportu materiałów sypkich. PRAWO OCHRONNE Przesyp dwudrogowy PRAWO OCHRONNE Urządzenie do dozowania ilości i jakości składników do ciekłego metalu. PRAWO OCHRONNE Zawór przeponowy