ATEX

Firma zajmuje się projektowaniem i budową instalacji przeznaczonych do magazynowania, dozowania i transportu materiałów sypkich podlegających dyrektywie ATEX. W tym zakresie firma wykonuje również ocenę zagrożenia wybuchem i ocenę danej instalacji w zakresie doboru urządzeń zabezpieczających.

Dozownik wolumetryczny typu DS10-50 służący do dozowania materiałów sypkich w postaci granulatu oraz DS10-50p służący do dozowania sypkich materiałów w postaci proszku. Urządzenie przeznaczone jest do precyzyjnego dozowania materiałów sypkich. Możliwe jest połączenie kilku dozowników w stację dozującą jednocześnie wiele komponentów w dowolnym wzajemnym stosunku.

Atex 1

Ex II 1/3D cT125°C

Atex 2

Ex II 1/3D cT125°C

Atex 3

Podajnik komorowy służący do transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Ex II 1/3D cT125°C

Atex 4

Podajnik komorowy służący do transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Ex II 1/3D cT125°C