Energetyka

Mobilna instalacja dozowania węgla aktywnego do kanału spalin

Transport Pneumatyczny popiołu surowego, hicarbon i proash w technologii separacji popiołów

Transport Pneumatyczny w technologii separacji popiołów

Elektrownia RYBNIK, SIERSZA

Transport pneumatyczny mączki wapiennej na potrzeb odsiarczania spalin realizowany jest  dwoma niezależnymi układami od zbiorników retencyjnych do zbiorników przykotłowych.

Elektrownia CHORZÓW

Transport pneumatyczny popiołu realizowany jest niezależnymi układami od wysypów spod filtrów do zbiorników retencyjnych podajnikami systemu „POLKO”.

Elektrociepłownia POLPHARMA

Transport pneumatyczny żużla realizowany jest dwoma niezależnymi układami od zbiorników retencyjnych do zbiorników przykotłowych.

Ciepłownia IZO ENERGO

Instalacja transportu pneumatycznego obejmuje odbiór pyłu spod trzech dwustrefowych elektrofiltrów oraz spod odpylaczy cyklonowych trzech kotłów.

PGE Odział Elektrownia Turów

W latach 2008-2011 zostały zrealizowane instalacje transportu pneumatycznego popiołu z I strefy elektrofiltru na blokach nr 1 do 3, mające za zadanie zwiększenie wydajności układu odprowadzania popiołu lotnego.

EC Czechnica

Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod 3 filtrów workowych elektrociepłowni wyposażona jest w układ podajników komorowych sytemu POLKO.

EC Skawina

Instalacja dozowania sorbentu (wapna hydratyzowanego) ze zbiornika sorbentu do reaktorów.