Ciepłownia IZO ENERGO

Instalacja transportu pneumatycznego obejmuje odbiór pyłu spod trzech dwustrefowych elektrofiltrów oraz spod odpylaczy cyklonowych trzech kotłów. Każdy układ transportu pneumatycznego składa się z dwóch podajników komorowych systemu POLKO połączonych poprzez układ rurociągów transportowych z dwoma zbiornikami retencyjnymi przystosowanymi do odbioru pyłu do cysterny samochodowej. Instalacja zasilana jest sprężonym powietrzem ze stacji sprężarkowej.

energetyka_B_ftyqdw

Energetyka

energetyka_C_janbpz

Energetyka