Elektrociepłownia POLPHARMA

Transport pneumatyczny żużla realizowany jest dwoma niezależnymi układami od zbiorników retencyjnych do zbiorników przykotłowych. Każdy z układów wyposażony jest w podajnik komorowy systemu POLKO.

Transport do zbiorników przykotłowych

Transport do zbiorników przykotłowych

Układ Polpharma

Układ Polpharma

 

Przykładowa charakterystyka instalacji:
Wydajność15 Mg/h
Odległość transportowa420 m
Ciśnienie zasilania0,4 MPa
Sterowanie procesempełna automatyka