Ręczne Górnicze Urządzenie Pyłowe

Ręczne Górnicze Urządzenie Pyłowe (GUP) – Systemu Polko do odpylania pyłem kamiennym ociosów wyrobisk górniczych

Ręczne Górnicze Urządzenie Pyłowe 2 Ręczne Górnicze Urządzenie Pyłowe 3

Paremetry techniczno-eksploatacyjne:

  • zasilanie sprężonym powietrzem 0,2-0,5MPa
  • wydajność 0,5-2,0Mg/h
  • odległość transportowa ok. 60m
  • średnica przewodu transportowego DN50

 

Ręczne Górnicze Urządzenie Pyłowe

Kooperacja POLKO zarejestrowała RGUP jako Wspólnotowy Wzór Przemysłowy o numerze 001099600 – 0001.

Ręczne Górnicze Urządzenie Pyłowe (RGUP) Systemu POLKO posiada wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.