Odlewnictwo

PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE SPROSZKOWANYCH MATERIAŁÓW

Pneumatyczne wprowadzanie sproszkowanych materiałów do ciekłego metalu w różnych fazach prowadzenia procesów metalurgicznych umożliwia intensyfikację ich przebiegu poprzez zmniejszenie czasu trwania i zwiększanie efektywności wykorzystania materiałów.

DOZOWANIE BENTONITU I INNYCH KOMPONENTÓW

Układ służy do precyzyjnego dozowania komponentów sypkich w odlewniczych procesach technologicznych. Wydajność układu można regulować w bardzo szerokich granicach w zależności od potrzeb procesu technologicznego.