PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE SPROSZKOWANYCH MATERIAŁÓW

Pneumatyczne wprowadzanie sproszkowanych materiałów do ciekłego metalu w różnych fazach prowadzenia procesów metalurgicznych umożliwia intensyfikację ich przebiegu poprzez zmniejszenie czasu trwania i zwiększanie efektywności wykorzystania materiałów.

odlew1_kpjcmg

Schemat układu urządzeń do pneumatycznego wprowadzania materiałów sypkich do ciekłego metalu

odlew2_hncskp

Odlewnictwo