Działalność badawczo rozwojowa

Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń wymaga sprawdzenia ich w warunkach badawczych oraz podczas wstępnej eksploatacji. Posiadając dostęp do wysokospecjalizowanej bazy badawczej w zakresie urządzeń transportu pneumatycznego i fluidyzacji nowe rozwiązania poddawane są wnikliwej analizie pod względem ich funkcjonalności. Możliwości badawcze firmy pozwalają na określenie parametrów techniczno – eksploatacyjnych urządzeń i instalacji transportu pneumatycznego.

Działalność badawczo rozwojowa

Instalacja

Zakres działalności obejmuje pomiary parametrów charakteryzujących przepływy strumienia dwufazowego, dostosowanie ich do specyficznych wymogów technologicznych (np. w procesie dozowania) i wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach konstrukcyjnych urządzeń. Badania procesów technologicznych i wytypowanych układów urządzeń prowadzone są dla potrzeb firmy oraz dla użytkowników stosujących układy urządzeń transportu pneumatycznego i fluidyzacji.

Badania i pomiary prowadzone są w zakresie:

  • transportu pneumatycznego materiałów sypkich
  • fluidyzacji materiałów sypkich i transportu aeracyjnego
  • mieszania składników sypkich w dynamicznych układach pneumatycznych i fluidalnych
  • dokładnego dozowania składników w układach pneumatycznych
  • suszenia, schładzania i nagrzewania materiałów sypkich w złożu fluidalnym
  • klasyfikacji (segregacji) polidyspersyjnych materiałów ziarnistych

Analiza wyników badań oraz wykonania obliczeń parametrów charakteryzujących badany proces stanowi podstawę do opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dysponując wysokokwalifikowaną kadrę naukowo – techniczną firma realizuje prace w całym zakresie tzn. od fazy badawczej, poprzez projektowanie, wykonanie urządzeń i wdrożenie dla potrzeb analizowanej technologii. Proponowane rozwiązania zawierają układy automatycznego sterowania i regulacji parametrów wykonywanych przez specjalistów naszej firmy.

Oferujemy:

►Nieniszczące badania konstrukcji betonowych

►Serwis urządzeń i specjalistyczne usługi szkoleniowe.