EC Skawina

Instalacja dozowania sorbentu (wapna hydratyzowanego) ze zbiornika sorbentu do reaktorów. Urządzeniem dozującym jest podajnik komorowy systemu POLKO posadowiony na układzie tensometrycznym (jeden podajnik dla każdej z dwóch nitek rurociągu transportowego).

Instalacja dozowania sorbentu

Instalacja dozowania sorbentu

 

Przykładowa charakterystyka instalacji:
Wydajność500-5000 kg/h
Odległość transportowaok. 50 m
Ciśnienie zasilania0,5 MPa
Ilość podajników komorowych2
Sterowaniepełna automatyka

Instalacja transportu pneumatycznego produktu poprocesowego z filtrów workowych do zbiornika retencyjnego oparta jest na dwóch podajnikach komorowych systemu POLKO pracujących na niezależnych od siebie rurociągach.

Podajnik komorowy

Podajnik komorowy

 

Przykładowa charakterystyka instalacji:
Wydajność10 kg/h
Odległość transportowaok. 75 m
Ciśnienie zasilania0,5 MPa
Ilość podajników komorowych2
Sterowaniepełna automatyka