Elektrownia RYBNIK, SIERSZA

Transport pneumatyczny mączki wapiennej na potrzeb odsiarczania spalin realizowany jest  dwoma niezależnymi układami od zbiorników retencyjnych do zbiorników przykotłowych. Każdy z  układów wyposażony jest w podajnik komorowy  systemu „POLKO” .

Podajnik komorowy

Podajnik komorowy

Podajnik komorowy Rybnik

Podajnik komorowy Rybnik

 

Podajnik komorowy

Przykładowa charakterystyka instalacji:
Wydajność15 Mg/h
Odległość transportowa460 m
Ciśnienie zasilania0,4 MPa
Sterowanie procesempełna automatyka