Zachem

Instalacja transportu pneumatycznego kredy objęła wdrożenie:

  • układu rozładunku kredy z cystern samochodowych do silosu magazynowego o pojemności 50 m3;
  • układu transportu pneumatycznego kredy z silosu magazynowego do dwóch zbiorników buforowych z których kreda dozowana jest do mieszalników typu disolwer.
Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny