PRAWO OCHRONNE Urządzenie do dozowania ilości i jakości składników do ciekłego metalu.