O firmie

Kooperacja POLKO jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w 1988 r. dla realizacji wdrożeń przemysłowych w zakresie inżynierii materiałów sypkich, a zwłaszcza technologicznych zastosowań transportu pneumatycznego.

Spółka powołana przez grono specjalistów bazujących na licznych wdrożeniach, publikacjach i patentach za cel działalności przyjęła kompleksowe rozwiązania zagadnień rozładunku, magazynowania, dystrybucji, ważenia, dozowania komponentów sypkich oraz procesów odpylania. Przedmiotem działalności spółki jest kompleksowe wdrażanie nowoczesnych technologii transportu pneumatycznego, obejmujące prace badawcze, projektowe, produkcyjne, kompletację dostaw, montaż, rozruch.

Kooperacja POLKO w zależności od technologicznych wymogów stawianych przez użytkowników indywidualnie dobiera parametry produkowanych urządzeń uwzględniając szczególnie oszczędność energii i aspekty ochrony środowiska. W razie konieczności przeprowadzane są badania z materiałami sypkimi oraz niektórymi podzespołami urządzeń na specjalnym stanowisku badawczo-pomiarowym celem optymalizacji wyznaczonych parametrów.

1. Zakład Transportu Pneumatycznego

2. Zakład Usług Naukowo-Technicznych

3. Zakład Odlewnictwa

4. Zakład Automatyki i Elektroniki
W zakresie nowych wdrożeń współpracujemy z Jednostkami Badawczymi Politechniki Śląskiej, AGH oraz Instytutami Branżowymi. Aktualnie na podstawie opracowań i wdrożeń Kooperacji „POLKO” w przemyśle pracuje blisko 250 instalacji.