TRANSPORT SPOIW DO BUDOWY TAM

Instalacje transportu pneumatycznego materiałów sypkich systemu POLKO są stosowane w górnictwie do:

 

  • budowy tam i korków izolacyjnych,
  • wypełniania pustek po obwałach i obwałach skalnych,
  • wykonania torkretu,
  • budowy pasów podsadzkowych.

Schemat układu transportu pneumatycznego materiałów sypkich z powierzchni

Schemat układu transportu pneumatycznego materiałów sypkich z powierzchni

Instalacje transportu pneumatycznego systemu POLKO służą do wykonywania izolacyjnych i ochronnych pasów podsadzkowych z zastosowaniem  spoiw górniczych. Podajniki komorowe systemu POLKO wykonywane są w wersjach:
    • na podwoziu wozu górniczego,
    • na saniach,
    • na ramie stałej.
Podajnik komorowy systemu POLKO na podwoziu wozu górniczego

Podajnik komorowy systemu POLKO na podwoziu wozu górniczego

schemat2_hygpwt