REGENERACJA MAS FORMIERSKICH

Regeneracja osnowy mas formierskich polega na oczyszczaniu powierzchni ziaren spoiwa oraz usunięciu produktów oczyszczania ze struktury ziarnowej tej osnowy. Realizowana przez naszą firmę metoda pneumatyczna jest optymalna zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Schemat instalacji mas formierskich

Schemat instalacji mas formierskich

regeneracja1_nxjzts

Regeneracja 1

regeneracja2_wxbjrs

Regeneracja 2