UTYLIZACJA MAS I ODPADÓW SYPKICH

Przedstawiona schematycznie instalacja na poniższym rysunku unieszkodliwia odpady metodą zestalania i stabilizacji.

schemat utylizacja_ncjqan

Schemat instalacji do utylizacji szkodliwych materiałów

Metoda ta polega na zadozowaniu do mieszarki odważonych porcji komponentów materiałów sypkich magazynowanych w silosach, oraz komponentów ciekłych magazynowanych w zbiornikach chemii. Dozowane chemikalia służą do zestalania mieszanych składników. Po zadozowaniu określonych porcji materiału i ich wymieszaniu następuje automatyczne opróżnienie mieszarki, a produkt, czyli ustabilizowany i inertny materiał w postaci granulatu lub masy zestalonej transportowany jest przenośnikiem taśmowym do kontenera.

odlew5_ddxzww

Instalacja

 

 

Zaletą instalacji jest jej uniwersalność unieszkodliwianych odpadów takich jak: pyły, popioły, żużle, osady, szlamy, odpady zanieczyszczone metalami ciężkimi.