INSTALACJA MIESZANIA SKŁADNIKÓW SYPKICH

Instalacja służy do nawilżania, transportowania i mieszania składników spożywczych. Zbiorniki magazynowe są napełniane materiałem z pojemników elastycznych typu BIG – BAG, worków kartonów. Napełnienie zbiorników jest kontrolowane przez układ wagowy z sygnalizacją stanów krytycznych. Materiał ze zbiorników wsypuje się do wagowych dozowników materiału.

Wagowe dozowniki materiałów

Wagowe dozowniki materiałów

Zbiorniki wagowe

Zbiorniki wagowe

 

Po naważeniu odpowiednich porcji składników materiał przesypuje się do zbiornika pośredniego i w dalszej kolejności wstaje przesypany do podajników komorowych. Zbiorniki magazynowe oraz zbiorniki wagowe są wyposażone w układ aeracji uniemożliwiający zawieszanie materiału. Do układu odpylania podłączone są zbiorniki magazynowe, wagowe dozowniki, wagowe zbiorniki oraz podajniki komorowe.

Instalacja mieszania składników sypkich w przemyśle spożywczym

Instalacja mieszania składników sypkich w przemyśle spożywczym

Mieszalniki fluidyzacyjne

Mieszalniki fluidyzacyjne

Centralne stanowisko sterowania

Centralne stanowisko sterowania

 

Podajniki komorowe transportują pneumatycznie składniki do mieszalników fluidyzacyjnych na stanowisku mieszania. Mieszalniki fluidyzacyjne wyposażone są w kołpak rozładowczy przez który wprowadzany jest materiał do zbiornika. Równocześnie z transportem mieszanki do mieszalników wprowadzany jest odpowiedni dodatek. Po przetransportowaniu całości materiału z podajników komorowych następuje proces mieszania składników w mieszalnikach fluidyzacyjnych. Wykorzystując aeracyjne właściwości składników mieszanie odbywa się sposobem fluidalnym. Po zakończonym procesie materiał bezpośrednio przesypuje się do umieszczonych pod nimi maszyn paczkujących. Stanowiska mieszania posiadają układ odpylania połączone z cyklonami wysokosprawnymi, które współpracują z filtrem pracującym na podciśnieniu. Całość procesu technologicznego instalacji jest prowadzona automatycznie z centralnego stanowiska sterowania.

Przykładowa charakterystyka techniczna instalacji:
Wydajność130t/dobę
Ilość dozowanych składników15
Długość transportowanych składnikówdo 500m
Czas dozowanych składnikówdo 90 sek.
Dokładność dozowania składników1 – 3% (w zależności od materiału)
Rodzaj załadunkupojemnik elastyczny typu BIG – BAG, worki lub pojemniki kartonowe
Sterowanie procesempełna automatyka