LINIA TRANSPORTU ZMIELONEGO ŁOMU PALUSZKÓW

Linia służy do transportu, magazynowania, ważenia i dozowania łomu paluszków. Proces polega na przetransportowaniu pneumatycznie rurociągiem do zbiornika magazynowanego zmielonego łomu. Zbiornik magazynowy wyposażony jest w układ aeracji uniemożliwiający zawieszanie się materiału oraz w układ kontroli stanu napełnienia. Nadmiar pyłu odprowadzany jest do układu filtracji. Materiał wsypuje się do wagowego zbiornika eżekcyjnego umieszczonego pod zbiornikiem magazynowym. Odważona odpowiednia dawka przez tensometryczny układ wagowy jest zadozowania pneumatycznie rurociągiem transportowym do odpowiedniej kadzi mieszalniczej. Całość procesu ważenia , dozowania i transportu jest sterowana automatycznie z jednego stanowiska.

 

Linia transportu zmielonego łomu paluszków

Linia transportu zmielonego łomu paluszków

 

Przykładowa charakterystyka techniczna linii:

Wydajność instalacji ok.800kg/dobę
Długość rurociągu dozującego 16m
Wielkość dozowanej dawki do 30 kg
Dokładność dozowania 1%
Sterowanie procesempełna automatyka