INSTALACJA MIESZANIA KAWY ZIARNISTEJ

Instalacja służy do magazynowania kawy ziarnistej, sporządzania mieszanek, mielenia i transportu kawy zmielonej do zbiorników magazynowych. Pobór kawy odbywa się z pieców prażalniczych po czym zostaje przetransportowana do jednego z sześciu zbiorników magazynowych. W zbiornikach tych znajdują się różne gatunki wypalonej kawy.

 

Podajnik komorowy systemu POLKO

Podajnik komorowy systemu POLKO

Zbiorniki magazynowe kawy mielonej

Zbiorniki magazynowe kawy mielonej

 

System dozowników zamontowany pod zbiornikami magazynowymi stwarza możliwość pobrania zadanej ilości kawy z dowolnego zbiornika i stworzenie receptury. Układ transportu pneumatycznego odbierający mieszankę z dozowników przesyła porcje kawy do mieszalnika fluidyzacyjnego usytuowanego bezpośrednio nad młynami. Wymieszana porcja kawy trafia do zbiornika pośredniego i zasypów młynów. Po procesie mielenia kawa układami transportu pneumatycznego zostaje przetransportowana do zbiorników magazynowych skąd zostaje pobierana systemem podajników talerzykowych do maszyn paczkujących.

Mieszalnik fluidyzacyjny

Mieszalnik fluidyzacyjny

Przykładowa charakterystyka techniczna instalacji:
Wydajność instalacji2,5 Mg/h
długość rurociągów transportowych90 m
wielkość dozowanej dawki120 kg
dokładność dozowania3%
sterowanie procesempełna automatyka