SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA PRÓBEK DO LABORATORIUM

System automatycznego pobierania próbek został zainstalowany na liniach produkcji kawy mielonej i urządzeniu do pomiaru rozkładu wielkościowego cząstek firmy Sympatec (system Helos). Głównym zadaniem systemu jest w sposób szybki i prosty udostępnienie informacji o stopniu zmielenia kawy operatorowi młyna bez konieczności opuszczania jego stanowiska pracy.
Pobór próbki wykonuje się w trakcie pracy młyna po ustabilizowaniu się parametrów mielenia. W sposób automatyczny próbka zostaje pobrana, pneumatycznie przetransportowana do laboratorium gdzie zostają wykonane pomiary wielkości cząstek.
Po pomiarach pobrana próbka wraca do zbiornika młyna kawy a na pulpicie operatorskim młyna pojawia się informacja o stopniu zmielenia kawy.
System sterowany jest z komputera klasy PC zainstalowanego w pomieszczeniu laboratorium. Na komputerze wyposażonym w program wizualizacji możliwe jest podejrzenie działania systemu, archiwizacja danych z pomiarów i zmiana parametrów działania.

Podajnik stacji nadawczej.

Podajnik stacji nadawczej.

Rynna wibracyjna

Rynna wibracyjna

Urządzenie do pobierania próbek.

Urządzenie do pobierania próbek.

Cyklon rozładowczy z urządzeniem pomiarowym.

Cyklon rozładowczy z urządzeniem pomiarowym.

Cyklon rozładowczy powrotu kawy do instalacji.

Cyklon rozładowczy powrotu kawy do instalacji.