INSTALACJA MIESZANIA DODATKÓW SPOŻYWCZYCH

Zasyp poszczególnych składników do układu wagowego odbywa się poprzez układ zasypowy w którym operacja przeprowadzana jest bezpyłowo. Układ wyposażony jest w wentylator ciągu, który uruchamia się automatycznie po otwarciu klapy. Wewnątrz układu wytworzone zostaje w ten sposób podciśnienie, które zapobiega wydostawaniu się na materiału na zewnątrz. Powietrze z przestrzeni roboczej wysysane jest na zewnątrz przez wkłady filtracyjne. Dla obniżenia poziomu hałasu na wylocie z oczyszczonego powietrza z układu zastosowano tłumik. Operator wybierając daną recepturę z panelu układu wagowego otrzymuje informacje jaki składnik wprowadzać do zbiorników wagowych. Dozowanie materiału realizowane jest ręcznie a informacje o stanie zasypu poszczególnych składników zrealizowane są w postali liczbowej na panelu sterowniczym oraz w postaci informacji sygnałowej świetlnej. Po zrealizowaniu receptury rozpoczyna się proces fluidalnego mieszania. Proces dodatkowo wspomagany jest bocznym powietrzem wprowadzanym przez układ trzech dysz obwodowo rozmieszczonych w dolnej części mieszalnika. W trakcie mieszania w złoże fluidalne wprowadzane są składniki płynne wchodzące w skład danej receptury. Materiał ten wdmuchiwany jest poprzez dyszę rozpyłową ze zbiornika wagowego. Po wymieszaniu składników materiał z mieszalnika wsypuje się do Big-Baga.

Instalacja mieszania dodatków spożywczych.

Instalacja mieszania dodatków spożywczych.