INSTALACJA DOZOWANIA, WAŻENIA, MIESZANIA I TRANSPORTOWANIA

Instalacja służy do mieszania kawy zbożowej z kawą naturalną (mielona lub w granulkach). Pobór kawy zbożowej oraz naturalnej odbywa się z zawieszonych worków typu Big-Bag. Rynnami wibracyjnymi dozuje się odpowiednią ilości kaw do mieszalnika fluidyzacyjnego, który jest posadowiony na wagach tensometrycznych. Po wymieszaniu odważonej dawki następuje przesył materiału poprzez przesyp dwudrogowy do zbiornika magazynowego lub do podwieszonego Big-Baga lub pojemnika kartonowego. Transport do zbiornika magazynowego odbywa się pneumatycznie za pomocą dmuchawy. Mieszalnik fluidyzacyjny oraz zbiornik magazynowy są odpowietrzane poprzez filtry workowe. Całość procesu sterowana jest automatycznie z jednego stanowiska.

Instalacja dozowania, ważenia, mieszania i transportowania ekstraktów kaw.

Instalacja dozowania, ważenia, mieszania i transportowania ekstraktów kaw.