Energetyka

Mobilna instalacja dozowania węgla aktywnego do kanału spalin

0 komentarzy

Transport Pneumatyczny popiołu surowego, hicarbon i proash w technologii separacji popiołów

0 komentarzy

Transport Pneumatyczny w technologii separacji popiołów

0 komentarzy

Elektrownia RYBNIK, SIERSZA

Transport pneumatyczny mączki wapiennej na potrzeb odsiarczania spalin realizowany jest  dwoma niezależnymi układami od zbiorników retencyjnych do zbiorników przykotłowych.

0 komentarzy

Elektrownia CHORZÓW

Transport pneumatyczny popiołu realizowany jest niezależnymi układami od wysypów spod filtrów do zbiorników retencyjnych podajnikami systemu „POLKO”.

0 komentarzy

Elektrociepłownia POLPHARMA

Transport pneumatyczny żużla realizowany jest dwoma niezależnymi układami od zbiorników retencyjnych do zbiorników przykotłowych.

0 komentarzy

Ciepłownia IZO ENERGO

Instalacja transportu pneumatycznego obejmuje odbiór pyłu spod trzech dwustrefowych elektrofiltrów oraz spod odpylaczy cyklonowych trzech kotłów.

0 komentarzy

PGE Odział Elektrownia Turów

W latach 2008-2011 zostały zrealizowane instalacje transportu pneumatycznego popiołu z I strefy elektrofiltru na blokach nr 1 do 3, mające za zadanie zwiększenie wydajności układu odprowadzania popiołu lotnego.

0 komentarzy

EC Czechnica

Instalacja transportu pneumatycznego popiołu spod 3 filtrów workowych elektrociepłowni wyposażona jest w układ podajników komorowych sytemu POLKO.

0 komentarzy

EC Skawina

Instalacja dozowania sorbentu (wapna hydratyzowanego) ze zbiornika sorbentu do reaktorów.

0 komentarzy